Informacija dėstytojams

e.modulių (kursų) kūrimas, talpinimas VIKO VMA

Norint užsakyti naują kursą, reikia užpildyti užsakymo formą „Užsakyti naują kursą“ ir užpildyti prašymą dėl kurso sukūrimo VIKO VMA, galima kreiptis ir į Nuotolinių studijų centrą (NSC).

Pateikiant prašymą turi būti nurodyti:

• Kurso trumpas ir pilnas pavadinimai;
• Trumpas kurso aprašymas (būtina nurodyti fakultetą).

Jeigu nepatenkate į savo kursą, prašome kreiptis į NSC.

Prašome teikti e.modulių atestavimo paraiškas. Prie užpildytos paraiškos būtina pridėti fakulteto katedros patvirtintą studijų dalyko/modulio aprašą.

Dokumentus galima pateikti tiesiogiai Nuotolinių studijų centrui arba juos skanuoti ir atsiųsti el. paštu distance@viko.lt.
Paraiškos priimamos mėnesio pirmą savaitę.

Teikiami vertinti e.moduliai turi atitikti Minimalius metodinius e-modulio kokybės reikalavimus.