2018 metų studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją sąlygos.

Priėmimas 2018 m.