2017 metų studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją sąlygos.

Priėmimas 2017 m.