Informacija dėstytojams

e.modulių (kursų) kūrimas, talpinimas VIKO VMA

Norint užsakyti naują kursą, reikia užpildyti užsakymo formą Užsakyti naują kursą ir užpildyti prašymą dėl kurso sukūrimo VIKO VMA, galima kreiptis ir į Nuotolinių studijų centrą (NSC).

Pateikiant prašymą turi būti nurodyti:

• Kurso trumpas ir pilnas pavadinimai;
• Trumpas kurso aprašymas (būtina nurodyti fakultetą).

Jeigu nepatenkate į savo kursą, prašome kreiptis į NSC.

Prašome teikti e.modulių atestavimo paraiškas.

Prie užpildytos paraiškos būtina pridėti fakulteto katedros patvirtintą studijų dalyko/modulio aprašą.

Dokumentus galima pateikti tiesiogiai Nuotolinių studijų centrui arba juos skenuoti ir atsiųsti el. paštu:  distance@viko.lt

Teikiami vertintinimui e.moduliai turi atitikti Minimalius metodinius e.modulio kokybės reikalavimus.