Informacija dėstytojams

e. dalykų (modulių) kūrimas, talpinimas VIKO VMA

Norint užsakyti naują e. dalyką (modulį) reikia kreiptis el. paštu distance@viko.lt

Pateikiant prašymą turi būti nurodyti:

• Pilnas e. dalyko (modulio) pavadinimas;
• Fakultetas, kuriame e. dalykas (modulis) bus dėstomas.

Jeigu nepatenkate į savo e. dalyką (modulį), prašome kreiptis el. paštu distance@viko.lt

Prašymą atestuoti e. dalyką (modulį) galima atsiųsti el. paštu:  distance@viko.lt

Prie užpildyto prašymo būtina pridėti fakulteto katedros patvirtintą studijų dalyko/modulio aprašą.

Teikiami vertinimui e. dalykai (moduliai) turi atitikti Nuotolinių studijų Vilniaus kolegijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše išdėstytus reikalavimus.

*Naudingos nuorodos:

* Į šiuos e. dalykus pateksite tik prisijungę prie VK VMA MOODLE ir įvedę registracijos raktą. Nežinote registracijos rakto? Susisiekite el. paštu: distance@viko.lt