Apie NSC

Vilniaus kolegijos nuotolinių studijų centras su mini vaizdo studija – yra struktūrinis Vilniaus kolegijos kompiuterių centro padalinys, teikiantis nuotolinių studijų paslaugas studentams, dėstytojams ir darbuotojams bei koordinuojantis nuotolinio mokymo veiklą Vilniaus kolegijoje.

Mini vaizdo studija įkurta 2003 metų gruodžio mėnesį.
Pirmoji mini vaizdo studija yra įsikūrusi Vilniuje, J.Jasinskio g. 15-102 (Elektronikos ir informatikos fakultete), o antroji – Didlaukio 49-335 (Verslo vadybos fakultete).

Vilniaus kolegijos Nuotolinių studijų centras su mini vaizdo studija yra Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo (LieDM) narys.

Vilniaus kolegija yra Nacionalinės distancinio mokymo asociacijos (NDMA) narys.

 

Veiklos kryptys:

• Dalyvavimas mokslinėse konferencijose, mokslinės veiklos rezultatų publikavimas mokslo leidiniuose, jų diegimas studijų procese, taimymo skatinimas visų piliečių saviugdoje, propagavimas visuomenėje.

• Paramos sistemos kūrimas ir plėtojimas studijų padaliniams, diegiant ir taikant IKT mokymo bei mokymosi procesuose.

• Vilniaus kolegijos darbuotojų kvalifikacijos IKT taikymo ir pažangių mokymo bei mokymosi technologijų srityje, kėlimas.

• Vilniaus kolegijos pedagoginių darbuotojų IKT kompetencijos vystymo sistemos kūrimas ir plėtojimas, kursų, seminarų organizavimas, konsultacijos, kvalifikacijos kėlimo (tobulinimo) programų rengimas ir teikimas.

• Virtualių mokymosi aplinkų, internetu teikiamų modulių, vaizdo konferencijų techninio aptarnavimo bei profesionalų kitų mokymosi technologijų taikymo užtikrinimas.

• Modulių rengimas ir dalyvavimas studijų procese Vilniaus kolegijoje nustatyta tvarka kartu su studijų padaliniais.

• Dalyvavimas mokymo ir mokymosi technologijų ir jų taikymo ekspertinėje veikloje;

• Dalyvavimas plėtojant jaunimo papildomą ugdymą.

• Kompiuterinio raštingumo ir tęstinio mokymo ir mokymosi paslaugų suaugusiems organizavimas ir teikimas.

• Bendradarbiavimas, organizuojant kvalifikacijos kėlimo kursus su kitomis organizacijomis.

• Informacijos ir patirties skleidimas visuomenėje apie nuotolinio mokymo mini studijos veiklą ir pasiektus rezultatus.