Prisijungimas

Vilniaus kolegija nuotolines studijas vykdo virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“.

moodle.viko

MOODLE.VIKO.LT

Asmeninius prisijungimo duomenis turi kiekvienas dėstytojas ir studentas.

Studento prisijungimo duomenys

Kiekvienam Vilniaus kolegijos studentui suteikiamas asmeninis prisijungimo vardas, slaptažodis, elektroninio pašto adresas. Studento prisijungimo vardai yra tokio tipo: S000000. Slaptažodis pagal nutylėjimą yra 3 pirmos vardo ir 3 pavardės raidės.
Elektroninio pašto adresas: vardas.pavarde@stud.viko.lt. Pašto serveris skirtas studentams randamas adresu: http://smx.viko.lt
Visą informaciją studentai gali sužinoti savo fakultetų kompiuterių centruose.

Dėstytojo prisijungimo duomenys

Dėstytojams yra suteiktas prisijungimo vardas, slaptažodis bei elektroninio pašto adresas.

• Prisijungimo vardas: v.pavarde
• Slaptažodis: pirmos trys vardo ir pavardės raidės (juos būtina pasikeisti prisijungus prie VIKO kompiuterių tinklo ar pašto sistemos (http://id.viko.lt/slaptazodzio-keitimas-destytojams/)
• Elektroninis paštas: v.pavarde@fakultetas.viko.lt