Spalio 23-24 dienomis Klaipėdoje vyko LieDM konsorciumo išvažiuojamasis seminaras bei visuotinis narių susirinkimas. Seminare buvo aptarta nuotolinių studijų teikimo patirtis partnerių institucijose, virtualių mokymosi aplinkų taikymo ypatumai, virtualių laboratorijų panaudojimo galimybės bei vaizdo konferencijų paslaugų plėtra. Apie virtualių laboratorijų atsiradimo galimybes  Vilniaus kolegijos pranešimą skaitė VK KC vadovas V.Liubinas. Antrą dieną buvo išklausyti bei aptarti pranešimai „Mokymosi duomenų tyrybos metodų taikymas, virtualaus mokymo aplinkų tobulinime“ ir „Kaip įgyvendinti projektus virtualiose partnerių komandose?“.