Atmintinė studijuojant nuotoliniu būdu

Stojimas į Vilniaus kolegiją vyksta bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu, prašymą studijuoti užregistravus sistemoje LAMA BPO (http://www.lamabpo.lt/).

Studentas įstojęs rugsėjo pradžioje (prasidėjus sesijai) informuoja fakultetą, kad studijuos nuotoliniu būdu.

Vilniaus kolegijos studentai turi galimybę savo asmeniniame kompiuteryje nemokamai įsidiegti arba atnaujinti jame esančią Microsoft Windows operacinę sistemą į Microsoft Windows 10 Education versiją. Šia licencijuota Windows 10 versija galėsite naudotis net ir pabaigę studijas Vilniaus kolegijoje. Pasinaudokite galimybe įsidiegti Windows 10!

Studentai, pasirinkę studijas nuotoliniu būdu, savo kompiuteryje turi būti įdiegę įrankį MS TEAMS.

Programos pagalba galėsite nuotoliniu būdu atsiskaityti ir laikyti egzaminus bei ateityje stebėti kai kurias paskaitas.

Detalesnę informaciją kaip prisijungti priepaskaitų medžiagos, pateiks Jums dėstantys dėstytojai, bei kompiuterių centro darbuotojai.