Atmintinė studijuojant nuotoliniu būdu

Stojimas į Vilniaus kolegiją vyksta bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu, prašymą studijuoti užregistravus sistemoje LAMA BPO (http://www.lamabpo.lt/).

Studentas įstojęs rugsėjo pradžioje (prasidėjus sesijai) informuoja fakultetą, kad studijuos nuotoliniu būdu.

Studentai, pasirinkę studijas nuotoliniu būdu, savo kompiuteryje turi būti įdiegę video konferencijų programą Vidyo. Leidimą prisijungti gausite įstojęs (-usi). Programa yra licencijuota. Vienam nuotolines studijas pasirinkusiam studentui skiriama viena licencija.

Programos pagalba galėsite nuotoliniu būdu atsiskaityti ir laikyti egzaminus bei ateityje stebėti kai kurias paskaitas.

Kiekvienai grupei yra sukuriamas specialus Video kambarys (Juose patogiausia bendrauti su savo grupiokais, bei dėstytojais).
Detalesnę informaciją kaip prisijungti prie Vidyo, paskaitų medžiagos, pateiks Jums dėstantys dėstytojai, bei kompiuterių centro darbuotojai.