Nuotolinių studijų programos

Kas tai yra nuotolinės studijos?

Nuotolinės studijos – šiuolaikinis studijų būdas, kai mokymas ir mokymasis vyksta skirtingu laiku skirtingose vietose, o informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas sukuria mokymosi aplinką ir užtikrina mokymo/si procesų vyksmą.

Kaip vyksta nuotolinės studijos?

Studijos vyksta pagal studijų planą ir nuolatinių sesijinių ar ištęstinių studijų tvarkaraštį. Nuotoliniu būdu studijuojantys studentai paskaitų teorinę medžiagą studijuoja jiems patogiu laiku, pagal modulio dėstytojų pateikiamas rekomendacijas. Praktines užduotis studentai atlieka laikydamiesi dėstytojų nurodytų terminų. Visi tarpiniai atsiskaitymai, egzaminai, praktikos gynimas vyksta studentui ir dėstytojui dalyvaujant vaizdo konferencijoje pasinaudojant Vidyo ar kita programa.

Ar reikia atvykti į Kolegiją?

Studentai turi atvykti į baigiamojo darbo gynimą.

Kokias studijų programas pasirinkus galima studijuoti nuotoliniu būdu?

Verslo ekonomika
Buhalterinė apskaita
Bankininkystė
Finansai
Investicijos ir draudimas

Tarptautinis verslas 
Reklamos vadyba
Turizmo vadyba
Įstaigų administravimas

Kaip pateikti prašymą studijuoti?

Prašymai studijuoti teikiami internetu www.lamabpo.lt  tinklalapyje esančioje informacinėje sistemoje.

Įstojus į nuolatines sesijines studijas Ekonomikos fakultete ir į ištęstines studijas Verslo vadybos fakultete, galima studijuoti nuotoliniu būdu.


Daugiau informacijos apie 2019 metų studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją sąlygas, studijų programas, kainas ir kt.: 

Priėmimas 2019 m.

 

Priėmimo tarnyba

Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius
Tel. (8 5) 210 5006
El. paštas  priemimas@viko.lt